دریغ از یه وجب از خاک وطن (درود بر مردان خدایی)

بعثی ها وارد خرمشهر شدند ورودی شهر نوشتند (جمعیت  ٣۶ ملیون نفر ) همان روزبسیار صدمه زننده (همان صدام نام آشنا) گفت : منتظر افتتاح اتوبوس بصره - خرمشهر باشید این سخنان زمانی گفته شد که انقلاب تازه پیروز شده بود ارتش در هم و برهم بود کشور در بحران به سر می برد و تمام دنیا بر علیه ما بسیج شده بودند اما جوانانی مثل من و تو با تمام آرزوهای دور و دراز و کوچک و بزرگ جان در کف گذاشته و وطن را برای ماهایی که هنوز نبودیم آزاد کردند مدیون آنها که هستیم ولی آیا توانسته ایم این دین را ادا کنیم فردای قیامت اگر شهیدی را دیدیم و گفت که برای پاسداشت خون من چه کردی آیا حرفی برای گفتن داریم یا سرافکنده ایم؟؟؟ خدایا ما را پاسدارنده خون شهیدان وطنمان قرار بده خدایا آنا در جنگ سخت حق علیه باطل سرافراز شدند ما ها را در جنک نرم حق علیه باطل سر افراز کن آمین یا رب العالمین 

سالروز آزاد سازی خرمشهر بر تمام آزادی خواهان گرامی باد

/ 0 نظر / 7 بازدید