# ترجمه_نهج_البلاغه

ترجمه و تفسیر نهج البلاغه این هفته 96/9/20

ادامه خطبه شماره 83  اُوصیکُمْ   =  سفارش میکنم بِتَقْوَى   اللّه  =  شما را به تقوای الهی      الَّذى   =   آن خدایی که     اَعْذَرَ  =  رفع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید