هر انسانی را لیلة القدری هست که در آن ناگزیر از انتخاب می شود


و حر رانیز شب قدری اینچنین پیش آمد ...


"عمر سعد " را نیز ...


من و تو را هم پیش خواهد آمد .


اگر باب " یا لیتنی کنت معکم " هنوز گشوده است ، چرا آن باب دیگر باز نباشد که :

" لعن الله امة سمعت بذالک فرضیت به " ؟
 
شهید آوینی ( سیدنا )
/ 0 نظر / 31 بازدید