......

سینما شلوغ بود،فیلم شروع شد. صحنه اول فیلم سقف یک اتاق را نشان میداد. دقیقه دوم هم همین , دقیقه سوم ,چهارم ...
تماشاگران شاکی شدند و عده ای سینما را ترک کردند.فیلم در هشت دقیقه اول همینطور سقف اتاق را نشان می داد...
بعد دوربین پایین آمد و جانبازی را نشان داد که روی تخت خوابیده،سپس گوینده ای گفت این فقط هشت دقیقه از زندگی یک جانباز قطع نخاعی بود که شما تحملش را نداشتید..

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید