تفسیر نهج البلاغه بقیه خطبه 26(10/11/90)

شخصیت در مقابل تورم خودخواهی گاهی ارزشها و ضرورت های حیات تدریجاً منتقل به شخصیت می گردد تا جایی که ممکن است حیات با همه شئون و ارزشهایش قربانی شخصیت آدمی گردد . اما ملاک انتقال ارزشها و ضرورتهای حیات به شخصیت چگونگی ارزیابی خود شخصیت است .

برای کسی که بخواهد در راه حفظ شخصیت واقعی و روح متعالی از پستی ها و حقارت ها دست بردارد همچون دست برداشتن از تماشای یک منظره تلقی می گردد در حقیقت حیات مقدمه بوجود آمدن و رشد شخصیت است . لذا ارزش و اهمیت یک شخصیت را بایستی با این ملاک سنجید که صاحب آن شخصیت در مقابل چه حقیقتی دست از شخصیت بر می دارد و آن را به چه قیمتی معامله می کند گاهی انسانی با در برابر اندک سود مادی که حتی نیاز ضروری به آن ندارد شخصیتش را از دست می دهد و انسانی دیگر وجود دارد که اگر جهان هستی را با آن عظمت قیمتی برای خریدن شخصیتش بپردازد . این معامله را ناشایست و احمقانه تلقی خواهد کرد لذا علی بن ابیطالب (ع) می فرماید :

وَاللَّهِ لَو اُعطِیُت اَلاقایتَم السَّبعَهَ بِما تَحتَ اَفلاکِها عَلی اَن اَعصِیَ اللهَ فَی نَملَهٍ اَسبِهُا جِلبَ شَعیرَهٍ مافَعَلتُ 

( اگر همه اقالیم هفتگانه را با آنچه که در زیر آسمانها است در برابر معصیت به خداوند با کشیدن پوست جوی از دهان مورچه ای ، به من بدهند ، این ستم را مرتکب نخواهم گشت )

در می بایم که ارزش شخصیت مولی امیرالمومنین (ع) بالاتر از همه دنیاست با این بیان می توانید به شخصیت عمروبن العاص و معامله ای که او با حزب معاویه کرد درک کنید .

خریدار : معاویه                                      فروشنده : عمروبن العاص

کالا : شخصیت عمروبن العاص                     قیمت : ولایت مصر

لاهوتی می گوید : بیا کالا ببین بایع نگه کن مشتری بنگر ، و قیمتی را که معاویه پرداخته مورد دقت قرار بده : زمامداری چند روزه مصر

و روشن است کسی که شخصیت خود را چنین ارزان بفروشد مانعی نمی بیند که مردم جامعه مصر را برده خود و آل امیه بسازد و مالیات مصر و دسترنج مردم را به خود اختصاص دهد و اما شخصیت علی بن ابیطالب (ع)

فروشنده : علی بن ابیطالب (ع)             خریدار : خداوند تبارک و تعالی

کالا : هستی علی بن ابیطالب (ع)

البته این مقایسه رو بنایی است وگرنه هستی قابل فروش نیست و شخصیت حقیقی قابل معامله نمی باشد بلکه با قراردادن آن دو ( هستی و شخصیت ) در مجرای کمال رشد رهسپار منطقه جاذبیت الهی می گردد .

برای آمادگی به جنگ که علی (ع) بیان می فرماید تفسیرش در خطبه آینده خواهد آمد .

/ 0 نظر / 8 بازدید