آیات برواز کرد و به عرش شتافت و جاودانه شد اما هنوز ......

به نام پروردگار شهیدان راه حق                                                                                  عاشق حقیقی یعنی کسی که معشوق را برای خود نخواهد یعنی نه از حیث خودخواهی بلکه به خاطر فضائل معشوق او را دوست داشته باشد معشوق او را به طرف خود جذب می کند تا این که به لقائش برساند و این فقط در عشق های آسمانی معنی می شود آیات القرمزی شاعره معروف بحرینی (جوان ٢٠ ساله) عاشق حضرت حق چنین حالی داشت که مجذوب خدا شد اما تف بر بی شرمانی که با رفتار وقیحانه خود او را به آرزویش رساندند هیئت حورالانسیه این ضایعه اسف بار را برای آنانکه انسان وار زندگی می کنند تسلیت می گویند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                شاید کسانی که در جبهه حق با تو هم سنگرند شاید دخترانی هم سن و سال تو در هیئت حورالانسیه حال تو را حدودی بتوانند متصور شوند تو در حال حاضر در فردوس برین همنشین اهل بیت هستی ولی ما هنوز در صف جهادگران اکبر منتظر قبولی از امتحانات طاقت فرساییم تو را به حق لحظه پرواز کردنت قسم ما را هم در یوم الورود شفاعت کن به حق معشوقی که خود را فدای او کردی قسمت می دهیم ما را فراموش نکن و از خدا بخواه همیشه در جبهه حق ثابت قدم باشیم و راه تو را بپیماییم                                                                                                          امروز(٢/٢/٩٠) بعد از نماز جمعه تبریز برای رهایی همرزمانت در بحرین و دیگر کشور ها فریاد رهایی سر خواهیم داد                                             

 

/ 0 نظر / 6 بازدید