1 فوریه ... 12 بهمن روز جهانی حجاب

chadoriha-mini (53)

مارتین ایندیک محقق آمریکایی و یکی از مقامات بلند پایه آمریکایی:

 

هر زن محجبه در کوی و برزن ایران،به منزله پرچم جمهوری اسلامی است لذا ما برای براندازی این نظام باید این حجاب را سست کنیم .
دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان ها بکشانیم، بلکه باید حجاب را از سر زنان برداشت و از این طریق می توان نظام اسلامی ایران را نابود کرد

چقدر چفیه ها خونی شد تا چادری خاکی نشود

فقط با دوست می توان قهر کرد، غریبه ناز ما را نمی کشد

نکند تو را خواب ببرد و حجابت را آمریکا …

/ 0 نظر / 43 بازدید