جلسات هفتگی هیئت حورالانسیه

جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه ( سرکاران علیه خانمها زهرا امیر کاردوست و نیره کلاشی )

دوشنبه هر هفته ساعت 15:30 الی 17:30

مکان : تبریز خیابان دامپزشکی کوچه شهید حمدی علامت پرچم حورالانسیه

منزل سرکار خانم طیبه زمانی

***********

 

/ 0 نظر / 35 بازدید