فهرست کتاب های فیلسوف شرق علاقه محمد تقی جعفری

1ـ جبر و اختیار 
2ـ مجموعه مقالات که شامل موضوعات زیر است: 
ـ برهان کمالی دکارت بر وجود خداوند 
ـ برهان کمالی (وجوبی) در اثبات خدا 
ـ هدف زندگی 
ـ مقدمه ای بر مفهوم فلسفه مالکیت 
ـ حرکت و تحول 
ـ حرکت و تحول از دیدگاه قرآن 
ـ طبیعت و ماورای طبیعت 
ـ علم در خدمت انسان 
ـ رابطه علم و حقیقت 
ـ علم و عرفان از دیدگاه ابن سینا 
ـ علم از دیدگاه اسلام 
ـ امید و انتظار 
3ـ ارتباط انسان و جهان 
4ـ ایده آل زندگی و زندگی ایده آل 
5ـ نقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفی 
ـ مفاهیم و اندیشه های مجرد 
ـ خویشتن 
ـ علیت 
ـ استی و بایستی 
7ـ بررسی و نقد برگزیده افکار راسل 
8ـ زیبایی وهنر از دیدگاه اسلام 
9ـ حکمت اصول سیاسی اسلام (فلسفه سیاسی اسلام) این کتاب ترجمه و تفسیر فرمان مبارک حضرت امیر المؤمنین (ع) به مالک اشتر است. 
10ـ بررسی و نقد کتاب (سرگذشت اندیشه ها) که مهمترین کتاب آلفرد نورث وایتهد در فلسفه مغرب زمین است. 
11ـ پیام خرد،‌ این کتاب حاوی تعدادی از سخنرانی های بین المللی می باشد که به عنوان نمونه می توان به سخنان ایشان تحت عنوان (تقسیم بندی فلسفه ها) در یونان در دانشگاه آتن اشاره نمود. پس از این سخنرانی و بیان این تقسیم بندی جدید در فلسفه، آقای پروفسور «موچوبولوس» استاد بزرگ فلسفه در دانشگاه آتن درباره استاد علامه جعفری این مطالب را بیان کرد: "همان گونه که در معرفی استاد گفتم ایشان بسیار عمیق به مسائل می نگرند. امروز شما آقایان و خانمها با سخنرانی علامه جعفری می توانید این موضوع را تأیید کنید که استاد علامه جعفری تقسیم بندی جدیدی را که برای علم و فلسفه و انواع آن مطرح کرده اند بسیار جالب است و با توجه به افکار ایشان می توان خطوط اصلی فلسفه و وظایف آینده فیلسوف را تعیین کرد. 
12ـ فلسفه دین 
13ـ تحقیقی در فلسفه علم 
14ـ فلسفه و هدف زندگی 
15ـ فلسفه و نقد سکولاریزم 
16ـ مقدمه ای بر فلسفه 
17ـ مولوی و جهان بینی ها 
18ـ تعاون الدین و العلم 
19ـ الامر بین الامرین 
20ـ نهایت الادراک الواقعی بین الفلسفة القدیمة و الحدیثة 
21ـ آفرینش و انسان 
22ـ موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی 

در عرفان: 

1ـ عرفان اسلامی 
2ـ آیا شریعت طریقت و حقیقت با یکدیگر متفاوتند؟ 
3ـ نیایش امام حسین (علیه السلام ) در صحرای عرفات (به زبان فارسی و عربی) 
4ـ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی (15 جلد) 
5ـ حضرت علی (علیه السلام ) و عرفان 
6ـ علل و عومال جذابیت سخنان مولوی 

در علم النفس: 

1ـ آیا جنگ در طبیعت انسان است؟ 
2ـ وجدان 

در معارف اسلامی: 

1ـ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه (27 جلد) 
2ـ ترجمه کامل نهج البلاغه (1 جلد) 
3ـ انسان در دیدگاه قرآن 
4ـ مبدا اعلا 
5ـ امام حسین (علیه السلام ) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت 
6ـ شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی 
7ـ علم از دیدگاه علی (علیه السلام )
8ـ علم و دین در حیات معقول 
9ـ اخلاق و مذهب 
10ـ شناخت از دیدگاه علمی و قرآن 

در ادبیات و تحقیقات در مبانی آنها: 

1ـ سه شاعر (حافظ، سعدی، نظامی) 
2ـ حکمت و اخلاق و عرفان در شعر نظامی گنجوی (به زبان فارس و روسی) 
3ـ تحلیل شخصیت خیام (بررسی آرا فلسفی، ادبی، علمی و دینی) 
4ـ از دریا به دریا (کشف الابیات مثنوی مولوی در 4 جلد) 

در مباحث علمی: 

1ـ عمل تجوید ذهن 
2ـ بحثی در قانون تعادل در روش تجزیه ای و ترکیبی 
3ـ دانش ها و ارزش ها در مجرای قوانین علمی 

در مدیریت: 

1- انگیزش مدیریت در اسلام و نقد انگیزشهای معاصر 

در فرهنگ: 

1ـ فرهنگ پیرو ـ فرهنگ پیشرو 
2ـ طرحی برای انقلاب فرهنگی 
منبع: http://www2.irib.irمنبع: راسخون ( http://rasekhoon.net/article/show/123896/ )

لینک کانال

@hmahdaviyyat

/ 0 نظر / 52 بازدید