یا اباصالح مدد

گشته پیچ سخت دوران یا اباصالح مدد
هر طرف شد جنگ و بحران یا اباصالح مدد
در همه اطراف و اکناف بلاد مسلمین
فتنه شد از آل سفیان یا اباصالح مدد
منجی حق بر نجات نسل انسانها بیا
مانده بر دنیا نه سامان یا اباصالح مدد

سوریه ، مظلومیت و مقاومت

 ظلم و بیداد و جنایتها دگر از حد گذشت
خیره شد چشم ضعیفان یا اباصالح مدد
منجی حق عاقبت بر داد مظلومان برس
کشته شد خلق مسلمان یا اباصالح مدد
تیره شد وضع جهان از مکر شیطان لعین
هجمه شد بر دین و قرآن یا اباصالح مدد
کی رسانی دولت دیدار خود را برجهان
کی رسد غمها به پایان یا اباصالح مدد
آی امان از این عذاب دوره آخرزمان
شد فراوان سیل و طوفان یا اباصالح مدد
حجت یزدان بگو راه حقیقت کو کجاست
راه خود گم کرده انسان یا اباصالح مدد
ای بهار آرزو کی میرسی از ره دگر
شد غم و دردم دو چندان یا اباصالح مدد
یوسف گمگشته ام بازآ به کنعان عاقبت
گشته دنیا بی تو زندان یا اباصالح مدد
طاقتی دیگر نمانده عاشق ویرانه را
خسته ام دستم به دامان یا اباصالح مدد

/ 0 نظر / 7 بازدید