کاروان می آید از دمشق

بر سر خاک شه سلطان عشق

کاروان با خود رباب اورده است

بهر اصغر شیر و آب اورده است

کاروان آمد ولی اکبر نداشت

ام لیلی شبه بیغمبر نداشت

کاروان امد ولی شاهی نبود

بر بنی هاشم دگر ماهی نبود


/ 0 نظر / 6 بازدید