شب رغبتها

 فردا جمعه است .............. وامشب شب برآورده شدن آرزوها خدا توبه می خرد و آرزو برآورده میکند

آقای من امشب شب آرزوهایست و تنها آرزوی ما آمدن توست 

/ 3 نظر / 5 بازدید
شهید مهدی صناعی

شما لینک شدید. اگر امکان دارد وبلاگهای زیر را هم لینک کنید : رایة الهدی : http://chafiye.persianblog.ir/ خاکریز مقاومت : http://khakryz.persianblog.ir/ یالثارات الحسین : http://norozpour.persianblog.ir/

آزاد

جواد ضحاک را کشتند . همان هایی که خبرنگار سر می برند ، مکتب می سوزانند ، اسید می پاشند و سرزمین ویران می کنند اینبار ضحاک را به قتل رساندند. ضحاک ، رئیس شورای ولایتی بامیان ، بامیانی که مردمانش به ناچار سرک ها را کاهگل کردند و چراغ شبانه شان ، ماه تابان شد . بامیان ، زادگاه بودایی که از شرم فروریخت باز باید مرگ ضحاک را به عزا بنشیند ! چرا که طالبان افغان، تحمل پذیرش انسانهایی که از قوم “وزین پشتون” نیستند را ندارد . چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com