آدرس جدید این هفته (14/1/89) هیئت حورالانسیه

 تبریز خیابان راه آهن اول دامپزشکی کوی شهید حمدی نشانی پرچم هیئت منزل زمانی  /ساعت 5 الی 7 بعدازظهر هر هفته دوشنبه

/ 0 نظر / 20 بازدید