عمر گل ...

خواهرم 


" کس غنچه نهان شده در برگ را نچیند 


از بی حجابی است اگر عمر گل کم است 


نهان باش و همیشه گل باش "


http://chadoriha.ir/wp-content/uploads/2013/09/chadoriha-mini-73.jpg

 

از وصیت نامه شهید حمید رضا نظام

 

1 فوریه _ 12 بهمن روز جهانی حجاب گرامی باد

 

/ 0 نظر / 28 بازدید