مراقب باشیم خون شهدا فرش زیر بایمان نشود

@@@@@@@@@@@

یکى از مقوله‌هاى بسیار مهم و یقیناً یکى از ضرورتهاى جامعه، لبخند است. لبخند یکى از نیازهاى زندگى انسان است. زندگىِ بى‌شادى و بى‌لبخند، زندگى دوزخى است. زندگى بهشتى، زندگى با لبخند است. حضرت على فرمود: «المؤمن بشره فى وجهه و حزنه فى قلبه»؛ اگر غصه‌یى دارید، باید در دلتان نگه دارید؛ مؤمن این‌طورى است. لبخند و شادى مؤمن در چهره‌ى اوست. اصلاً چهره‌ها باید شاد باشد. اگر با چهره‌ى خودتان مى‌توانید به جامعه شادى بدهید، باید این کار را بکنید. شادى لازم است و باید آن را براى مردم تأمین کرد؛ منتها این کار برنامه‌ریزى مى‌خواهد.

 

مراقب باشید شادى در مردمبا لودگى و ابتذال و بى‌بندوبارى همراه نشود؛ از این طریق به مردم شادى داده نشود. همه‌جور مى‌شود به مردم شادى داد؛ از نوع صحیح آن شادى داده شود.
(امام خامنه ای )

.

.

.

.آقای شهردار ....آقای به اصطلاح اصول گرا ..... لطفا وقت مردم رو نگیرید کارنامه شما برا همگان مبرهنه 

>>>>>>>>>>>

91842.jpg
.

.

.
.

91844.jpg

.
.

.

.

.

91841.jpg

.

.

.

.

مراقب باشیم خون شهدا فرش زیر بایمان نشود

/ 0 نظر / 51 بازدید