در طول هشت سال جنگ ایران و عراق تقریبا 213250 نفر شهید شدند 

در بدن انسان سالم تقریبا 5/5 لیتر خون وجود دارد


مساحت کف دست انسان تقریبا 76 سانتی متر مربع است


حال حساب کنید


برای بس گرفتن هر وجب این خاک چقدر خون ریخته شده است ؟؟؟؟


جواب : برای هر وجب این خاک 15 قطره خون شهید داده شده


بماند که عده ای زخمی و جانباز شده اند 

بیایید خون شهدا را فرش زیر بایمان نکنیم
 
sibuIl_497.jpg

  / 0 نظر / 26 بازدید