چادر بیچاره من .....

چادربیچاره ی من...

چقدر درد میکشی این روزها...

 


باور کن من هم درد دل میکشم...

نه کم تر ازتو! هوا هر هوایی که میخواهدباشد... ابری و

آفتابی...باران های اسیدی ،یا آفتاب تند و تیز

تنهاتورادودستی بغل میگیرم تا به باد نروی...

شرمنده که از سر مادر... زینب... رقیه... سکینه... کشیدند تورا و
شدی سایه ی سر "مّن"...

 

/ 0 نظر / 35 بازدید