اطلاعیه شب های با عظمت قدر ....

لیالی قدر در هیئت حورالانسیه ....

شب نوزدهم : تبریز خیابان راه آهن , کوی سوم اردیبهشت , کوچه میلاد ....علامت برچم حورالانسیه .... منزل سرکار خانم شیرزاد

شب بیست و یکم : تبریز کوی گلستان , سمت راه , کوچه دوم .... علامت برچم حورالانسیه .... منزل سرکار خانم تماری

شب بیست و سوم : تبریز نصف راه کوی فیروز , کوچه رعنا .... علامت برچم حورالانسیه ....

التماس دعا

 

/ 0 نظر / 27 بازدید