همسرانه...

 

 |هُنَّ لِباس لَکُم وَانتُم لِباس لَهُنَّ

آیه شریفه ۱۸۷ از سوره مبارکه بقره 

تفسیر زیباترین تعبیر برای خانواده از زبان آیه الله جوادی آملی 

تشبیه ازدواج به لباس از ۸ وجه میتواند مورد بحث قرار گیرد 

۱. لباس مانع از آسیب هر چیزی به بدن است یعنی همسران‌ همدیگر را از عوامل آسیب رسان محافظت میکند لذا صبغه ملکوتی ازدواج صیانت از گناه و حراست از نگاه آلوده به نامحرم است.

۲.لباس عیوب انسان را می پوشاند پس واجب است همسران عیب همدیگر را بپوشانند 

۳.لباس انسان را از سرما و گرما حفظ می کند بنابراین همسران نیز باید در حوادث تلخ و شیرین زندگی موجب دلگرمی یکدیگر شوند.

۴.آیا میان لباس و بدن حائلی وجود دارد؟ جواب منفی است.نباید کسی یا چیز ی بین دو زوج فاصله ای بیاندازد.

۵.لباس انسان را از تماس مستقیم با بیرون‌ممانعت میکند.پس همسران نیز ضمن اینکه باهم تماس مستقیم دارند باید از ارتباط به غیر ممانعت ورزند.

۶.انسان از پوشیدن لباس آلوده و وصله دار و غیر خودی دوری میکنند.

۷.لباس مایه آرامش است.زن و مرد نیز باید مایه آرامش هم‌باشند.

۸.لباس زینت انسان است.زن و مرد می بایست مانند لباس زینت یکدیگر باشند.

 

ما را در تلگرام همراهی کنید

مژه 

https://t.me/hmahdaviyyat

/ 0 نظر / 195 بازدید