چشم بار اول که یه گناه قبیح رو می بینه به شدت عصبانی می شه و باش برخورد می کنه

دفعه دوم که دوباره دید عصبانی می شه وتذکر میده

دفعه سوم چب چب نیگا می کنه و دیگه تذکر نمی ده

دفعه چهارم خیره نیگا میکنه و متاسف میشه

دفعه بنجم نیگا میکنه و رد می شه

دفعه ششم نیگا نمی کنه و رد می شه

دفعه هفتم دیگه براش عادی می شه و به اصطلاح قبحش از بین می ره

شبکه های ماهواره ای مخصوصا فارس زبان ها اومدن  روی مخمل سرمون بدن برسیم به دفعه هفتم ..... اونقد چشم ببینه که عادت کنه و دیگه راحت از کنارش رد بشه .

/ 0 نظر / 5 بازدید