الســـلام علیک یـا فـاطمـة الـزهـرا "سلـام الله علیها "

بــه چــادرت میخنــدنــد...

بــه تــاج بنـــدگـــی ات طعنـــه میــزننـد ...

94

مبـــادا دلســـرد شـــوی بـانـــو ...

هیـــزم بــرای آتــــش غـــُربــت زهــــرا نبـــاش ...

کــه ایـــن روزهـــا فـــاطمــه خیلــــی غـــریــــب اســـت ...الســـلام علیک یـا فـاطمـة الـزهـرا "سلـام الله علیها "


منبع :miss-zahra.blogfa.com

 

 
/ 0 نظر / 26 بازدید