دانشگاه اسلامی

بشر امروز با نگاهی غربی به عالم و آدم ،  با سرعتی سرسام آور به توسعه و پیشرفت علم (به معنای مصطلح ) و صنعت و تکنولو‍ژی روی آورده است. او با تمام قوای وهمانی ِ خود ، خود و شرف و انسانیت و حیاتش را وقف ماندگاری تمدن غربی و پیشروی آن کرده است و در این بذل ، از بخشش ِ روحیه ی انقلابی و حتی دینی و تمام هستی خود نیز دریغ نکرد و با علمی کردن ِ دین و اهداف انسانی ِ آن ، خود را تقدیم نگاه معیوب غرب کرد تا عمرش را برای نابودی خود به عنوان موجودی ابدی صرف کرده باشد.

اسلام برای رشد و تعالی انسان ها تا اغنای کامل در رسیدن به قرب الهی ، ظهور کرده تا افراد را با حقیقت جانشان مرتبط کند. تا آن ها را از طریق شناخت خودشان ، با خودشان ، به خودشان برساند .

حال سؤال اساسی این است : نظر به این که بشر ِ حس زده ، به جای بهره برداری از ابزار دنیا در مسیر عالم دینی ، دانشگاه را به منظور تربیت افراد متخصص جهت به کارگیری آنان برای تامین نیازهای روز افزون خود تأسیس کرده است ، آیا می توان لفظ اسلامی را به دانشگاه کنونی که ذاتاً بر مبنای فرهنگ اصالت ماده است وصله کرد ؟

از مقدمه ای که عرض شد معلوم می شود برای ترسیم دانشگاه اسلامی باید غایت دیگری غیر از آن چه امروز هست ، برای دانشگاه تعریف کرد و سایر نهادها و ارگان ها و … ی دانشگاه را در راستای آن غایت رنگ و روح اسلامی بخشید.

اهمیت این مسئله زمانی روشن می شود که به نقش دانشگاه در تربیت مدیران و سیاسیون و مهندسان آینده ی کشور توجه داشته باشیم. در بیان این اهمیت ، همین بس که امام راحلمان (روحی له الفداه) در دیدار جمعی از مسئولان فرهنگی کشور فرمودند : ” مسئله ی جنگ یک امر موقت است ، در صورتی که مسئله ی مهم و ماندگار و اساسی ما ، دانشگاه هاست ” .

در واقع معلولی به نام “‌دانشگاه اسلامی” نیازمند سه علت است: ۱) علت غایی، ۲) علت فاعلی ، ۳) علت صوری. نظر به این که در مثال مناقشه نیست ، فرض کنیم که می خواهیم ساختمانی را بنا نهیم. علت غایی که هدف از ساختن ساختمان است ، داشتن یک سرپناه است. علت فاعلی آن کسانی هستند که ساختمان را می سازند  و همان بنّا است . علت صوری که ماده و سازنده ی ساختمان می باشد همان آجر ، سیمان و … است. تنها با اجتماع این سه علت ، ساختمانی که مورد نظر ماست ساخته خواهد شد. دانشگاه اسلامی نیز زمانی محقق می شود که این سه علت محقق شوند و در هر کدام که خللی ایجاد شود ، به همان اندازه دانشگاه ِ محقق شده ، با دانشگاه اسلامی فاصله خواهد داشت.

ذیل علت غایی دانشگاه می توان گفت :

سیستم آموزشی دانشگاه ، با هدف دانشگاه متناسب است . لذا اگر اشکالاتی وارد است ، نه بر سیستم آموزشی بلکه به تمدن غربی است که محصول انقلاب صنعتی اش ، چنین سیستمی است. رهبر کبیر انقلاب در عصر حاضر ، نقطه ی اصلی جهش و پیشرفت را در تربیت نیروی انسانی می دانند و از نظر ایشان تربیت این نیروی انسانی ، قهراً باید از دانشگاه تأمین شود .

درواقع هدف دانشگاه اسلامی ، تعلیم و تربیت انسان برای تعالی و رشد و توسعه ی انسان و برای شکوفایی استعداد های انسانی اوست. در این راستا “انسان کامل” بهترین و عالی ترین الگو و افق برای تربیت نیروی انسانی است . چرا که نمونه ی عینی و باالفعل و محقق شده ی استعدادهای باالقوه ی نظام تکوینی و تدوینی بشر است. چنین رشدی ، نه درخور نظام تدوینی قرآن کریم است چون قرآن از جنبه ی فعلیت یافته در عالم طبیعت ، از حد لفظ و مفهوم بیرون نیست و نه در خور نظام سه ساحتی ِ عالم و آدم است.

با توجه به آن چه عرض شد، برای اصلاح غایت و هدف دانشگاه باید از علوم دانشگاهی انتظار ارائه ی جهان بینی نداشته باشیم و جهان بینی را از موفق ترین موجود ِ هم نوع خودمان یعنی انسان کامل سراغ بگیریم. در غیر این صورت ، نظم حاکم بر نظام هستی را نخواهیم دید و آگاهانه یا نا آگاهانه ، به نظم نوین جهانی تن خواهیم داد و محکوم نگاه معیوب غرب خواهیم شد.

اما علت فاعلی :‌

همان دانشجویان ، اساتید ، مسئولین و مدیران دانشگاه ، روحانیون دانشگاه ، نهاد نمایندگی و تشکل های دانشجویی و … هستند  که هرکدام وظایف و حقوقی دارند . رهبر عزیزمان قوام اصلی دانشگاه را به استاد و دانشجو می دانند . ایشان در وصف جوانان پیروز انقلاب می فرمایند : “… [آنان]با احساس نیاز و فشار آوردن به استعداد های درونی خودشان ، ناگهان مثل چشمه جوشیدند و کارهای شگفت آوری کردند .”

از نظر ایشان دانشجو در تلطیف فضای عمومی مردم و وضع کشور دارای نقش اساسی است. ایشان در توضیح تلطیف جو می فرمایند : ” گاهی در یک جامعه ، جو از یک جهت خیلی سنگین می شود ، فرق هم نمی کند. هر انحرافی باشد ، انحراف سیاسی هم همین طور است ، انحراف اخلاقی- شهوانی یا گرایش به مادیات هم همین طور است… ” و درادامه در ضمن مثالی می فرمایند “… در یک چنین فضایی که غفلت مهم ترین بلیه ی مردم آن کشور است ، ناگهان یک حرکت، یک فریاد ، یک جهتگیری دانشجویی به کلی فضا را عوض می کند.”

البته شرح و تحلیل هر کدام از علل فاعلی خود موضوعی بسیار مفصل است لذا به توضیح اجمالی دو موضوع که مسئله ی محافل دانشجویی است در این زمینه بسنده می کنیم.

۱_ اول انتظار رهبری از دانشجویان است. عملی کردن این انتظارات با اولویت بندی ِ آن ها و در نظر گرفتن استعدادها و امکانات درونی و بیرونی ( نظر به کلام رهبری مبنی بر اهمیت توزیع عادلانه ی فرصت ها)  ، نیز با همت و تلاش مضاعف امکان پذیر است.

لب انتظار ایشان از دانشجویان ، تعمیق معرفت دینی و داشتن تحلیل سیاسی و صدور تحلیل سیاسی است. در ذیل این موارد ، انتظارات دیگر هم هست. همچون : پیشرفت با منطق اسلامی در همه ی زمینه ها از تولید ثروت گرفته تا پیشرفت در معنویت و اخلاق، تبیین علمی مسائل ، تولید علم ، کاهش کارهای ظاهری و سطحی و نمایشی و شعاری و توجه به کارهای بنیادی و اصلی و حقیقی و پیش برنده، برگذاری کرسی های آزاد اندیشی، درس خواندن و تحقیق و نظریه پردازی، داشتن نگاه کلان به هدف های انقلاب ، تدیّن ، یافتن راه حل برای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ، فریاد کردن گفتمان عدالتخواهی ، تصمیم سازی(گفتمان سازی) ، مبارزه ( نبردهای سیاسی و نبردهای اخلاقی) ، فعالیت در جبهه ی جنگ نرم و داشتن نگاه خوشبینانه و امیدوارانه ، تصمیم گیری با فکر ، بدبین شدن به دست هایی که در کار پژوهشی و تحقیقاتی و درسی خلل ایجاد می کنند، شکستن مرزهای علمی و ….. که در این مجمل نمی گنجد.

۲_و دیگری علت اهمیت بحث حجاب بویژه برای دانشجویان در محیط علمی دانشگاه است.  مسلماً اگر روزی برسد که دیگر هیچ بی حجابی در دانشگاه نباشد ، باز هم دانشگاه ، اسلامی نمی شود. لذا می توان این مسئله را از مسائل لازم و نه کافی دانست. اما از مسائل بسیار مهم است. چرا که بدحجابی از عوامل قدرتمند برای تحریک و رشد و نمو نفس اماره به حساب می آید. از نتایج تعمیق معرفت دینی این است که انسان در می یابد مشکلات اجتماع ، ریشه در عواملی درونی در خود افراد جامعه دارد و آن “حاکمیت نفس اماره” است. لذا در مبارزه  ی ریشه ای با مفاسد و مشکلات اجتماع، مبارزه با بدحجابی به عنوان عاملی بسیار قدرتمند ، اهمیت میابد… تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

علت ِ صوری دانشگاه اسلامی :

علومی است که محل یادگیری خود به نام دانشگاه را نظام بخشیده و نقش اساسی را در تعریف دانشگاه اسلامی ایفا می کند. دقت بفرمایید که اسلامی کردن علوم به این معنی نیست که علم تجربی ِ اسلامی ، محتوایی بسیار متفاوت از علم امروزی به انسان می دهد. هم چنین به معنی منصرف شدن از روش های تجربی کنونی برای دست یافتن به علوم طبیعی نیست . بلکه به معنای نزدیکی علم به عقل و دین است. و تا زمانی که نگاه بشر به عالم و آدم اصلاح نشود ، ابدا نمی توان امیدی به نزدیکی علم و دین داشت و همین امر مانع بزرگی برای وحدت حوزه و دانشگاه می شود.  لذا قبل از هرگونه تولید علم ، ضروری است که انسان ، درک صحیحی از خود داشته باشد .  درواقع زمانی علوم ، کاملاً اسلامی می شوند که اولاً بشر با نگاهی درست به جهان خلقت ، برای علم ( آن چه بشر کشف می کند) و عالم و معلوم ( نظام خلفت) ، مبدأ و معادی قائل باشد ، و بر این اساس جهان را تفسیر کند که این کار باید در دانشگاه صورت گیرد . و ثانیا ً این علوم با دلایل ِ نقلی ِ دین شناسان ، قابل جمع با تفسیر درستی از قول خداوند باشد . پس تنها در ذیل وحدت حوزه و دانشگاه ، علوم اسلامی جای خود را در دانشگاه باز خواهد کرد . درمورد اتحاد علم و دین لازم به ذکر است که دین ، ابدا ً نیازی به توجیهات علمی و مهندسی ندارد و نباید به دنبال یافتن توجیه تجربی و علمی برای دین بود بلکه این اتحاد ، به معنی ِ بنا نهادن ِ نگاه ِ مفسّر ِ جهان ، برپایه ی حقایق و واقعیات و تکوینیات ِ عالَم است که از آن تعبیر به دین می شود. زهرا صادق پور منبع edalatkhahi.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید