چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی …

چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی …

خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت شکن …

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی …

برای ما که خسته ایم نه ؛ ولی …

.

.

.

.

 

برای عده ای چه خوب شد نیامدی ….
.
.

.
.

 

************
عکس های بی حجابی در مناطق تفریحی مازندران
*******************


 

 

 

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام


دوباره صبح؛
 

ظهر
؛
 

نه......!!!!

غروب
شد نیامدی…
 عکسهای بسیار زیبا از منظره غروب آفتاب
/ 0 نظر / 27 بازدید