خرمشهر را فقط خدا آزاد کرد

سلام به تازگی بنده(وبلاگ نویس ) هیئت فرهنگی مذهبی حورالانسیه سری کتاب های ساکنان ملک اعظم را خواهند و به حول و قوه ی الهی به بایان رساندم این  کتاب ها در قطاع کوچک با محتوایی باور نکردنی از شهدای دفاع مقدس توسط جناب آقای سعید عاکف تنظیم شده و به چاب رسیده
با این که وبلاگ حاضر مربوط به هیئت است ولی برآن شدم روز سالگرد آزاد سازی  خرمشهر این کتاب ها را که بسیار غنی وقابل استفاده است بر کاربران گرامی معرفی کنم

ساکنان ملک اعظم؛ کتاب برونسی
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب حسینی
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب شهید امیر عباسی
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب کاوه 

/ 0 نظر / 6 بازدید