ماه مبارک رجب در سخن اهل بیت

رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفید تر و از عسل شیرین تر هر که یک روز از رجب را روزه بگیرد البته از آن  نهر بیاشامد(حضرت موسی بن جعفر علیه السلام)                                                                                             ماه رجب ماه بزرگ خداست و ماهی در حرمت و فضیلت به آن نمی رسد

رجب ماه خداست و شعبان ماه من و رمضان ماه امت من هر کس روز اول رجب را روزه بگیرد مستوجب خوشنودی بزرگ خدا گردد و غضب الهی از او دور گردد و دری از درهای جهنم بر او بسته شود (حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله)

هر که یک روز از آخر این ماه را روزه بدارد از شدت سکرات مرگ , از هول بعد از مرگ , از عذاب قبر در امان است و هر که دو روز از آخر این ماه را روز دار باشد بر صراط به آسانی گذر کند و هر که سه روز از آخر این ماه را روز دارد از ترس بزرگ روز قیامت ایمن گردد از شدت ها و هول های آن در امان باشد و هر که قادر به روزه نبود هر روز صد مرتبه این تسبیح را بخواند تا ثواب روزه به او بدهند
سبحان الا له الجلیل سبحان من لاینبغی التسبیح الا له سحان الاعز الاکرام سبحان من لبس العز و هو له اهل (حضرت امام صادق علیه السلام)

 

ماه رجب ماه استغفار امت من است پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را اصب گویند چون که رحمت خدا در این ماه بر  امت من بسیار ریخته می شود پس بسیار بگویید استغفر الله و اسئله التوبه (حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله)        

/ 1 نظر / 6 بازدید
سفیر

سلام سرورم اپم نظر شما لطف شماست خدایا اینک که متولیان فرهنگی کشور خفته اند جوانان مان را بتو میسپاریم که تو بهترین امانت داری