ماه عسل .....

 

حکمت روزه داشتن بگذار

باز هم گفته و شنید شود

صبرت آموزد و تسلط نفس

وز تو شیطان تو رمیده شود

هر که صبرش ستون ایمان شود

بشت شیطان ازو خمیده شود

آفتاب ریاضتی که از و

میوه معرفت رسیده شود

چه جلایی دهد به جوهر روح

کادمی صافی و چکیده شود

بذل افطار سفره عدلی است

که در آفاق گستریده شود

فقر بر چیده دارد از خوانی

که به بای فقیر چیده شود

شب قدرش هزار ماه خداست

گوش کن نکته بروریده شود

از یکی میوه عمل که درو

کشته شد , سی هزار چیده شود

گر تکانی خوری در آن یک شب

نخل عمر از گنه تکیده شود

روز مهلت گذشت و بر سر کوه

برتوی مانده تا بریده شود

تا دمی مانده سر بر آر از خواب

ور نه صور خدا دمیده شود

شهریاربرنامه فارسی ویژه ماه مبارک رمضان Ramadan 1.3 - آندروید

/ 0 نظر / 39 بازدید