مناجات امام حسین علیه السلام در روز عرفه

مکان: تبریز خیابان دامپزشکی کوچه شهید حمدی علامت پرچم حورالانسیه منزل سرکار خانم طیبه زمانی


زمان شروع مراسم 13:30

التماس دعا