یا حق

امروز صدای اسلام خواهی ملت های مسلمان گوش استکبار جهانی
و لابی یهود را کر کرده است...

آنها به زور و تزویری می خواهند این صدا را خاموش کنند و یا پیام آن را از
حق جویان جهان پنهان نمایند و در عین حال این مدعیان دموکراسی و آزادی
با سرنیزه فریادهای مظلومانه ملت های اسلامی را خاموش می سازند...
بحرین زیر چکمه های آمریکا و پنجه های وهابیت دست ساز انگلیس جان می سپارد و لیبی
،یمن و... به دست دیکتاتورها، مزدوران و مستکبران غربی تکه تکه می شود.
بر ماست که صدای مظلومانه این انقلاب ها را با هنرمان به جهانیان برسانیم
و نگذاریم کُت قرمزها، یانکی ها و سگ های وهابیشان این فریاد را غریبانه خاموش کنند...
ما جامعه طراحان انقلابی این گونه می توانیم ندای هل ناصر ینصرنی مظلومان عصر خود را لبیک
گفته و به ملت ها آگاهی رسانیم.
این تلاش هرچند کوچک سعی دارد تا قسمتی از جبهه رسانه ای قیام های حاصل از بیداری اسلامی را
به زبان تصویر ، نوشتار و به صورت بین المللی منعکس کند . انشاالله
و اکنون
در آغاز راهیم . . .

...................
پیر ما گفت:
که جنگ است
قلم بردارید

.............
یار دبستانی من:
من اگر بنشینم
تو اگر بنشینی
چه کسی برخیزد
من اگر برخیزم
تو اگر برخیزی
همه بر خواهند خواست...

اللهم عجل لولیک الفرج                                                                                        

  islam-poster.blogfa.com