فرار دیکتاتور مصر به کشور امارات بر تمام مسلمین و آزادگان و مستضعفان زمین که به زودی وارثان

 

 

 

جهان خواهند بود مبارکباد  وبرای سلامتی امام حاضر و ناظر و  به امید سر نگونی دیکتاتور های دست

 

 

 

 

نشانده از جمله پادشاه عربستان و دیگر دول عربی و نجات مستضعفان از چنگال ظلم و ستم همه باهم 3

 

 

 

 

 

صلوات و تکرار شعار همیشگی ملت های آزاده مرگ بر دیکتاتوران عالم ,  مرگ بر

صهیونیسم  , مرگ بر آمریکا, مرگ بر انگلیس