22بهمن

 

بهار دردل زمستان و پیوند قلبهای عاشق

 

بر آزادگان و دلاوران و دلدادگان بر عرش الهی مبارک

 

 

 

امروز میدان ساعت تبریز, مقابل مصلا و خیابان های منتهی به این مکان ها مملو از عاشقان ولایت بود و با شعارهای ( ای رهبر آزاده آمادهایم آماده, آذر بایجان اویاخده انقلابا دایاخدی , آذربایجان جانباز خامنه ای دن آیرماز, ای رهبر والامقام السلام اسلام , استکبار نابود است اسلام پیروز است,...) ولایت مداری خود را به رخ جهانیان کشیدند البته دو سه تا شعار جالب هم بود که حیف این ها رو هم ننویسم به روز در عین حال دندان شکن

 

(مبارک مبارک رسواییت مبارک, مایه ننگ جهان فرعونیان زمان)