هفته اول بعد از تعطیلات عید:

 

تفسیر آیات 53 الی 58 سوره مبارکه انعام توسط سرکار خانم زهرا امیر کاردوست

 

تفسیر خطبه 19 نهج البلاغه توسط سرکار خانم نیره کلاشی

 

حاضرین شورا : نیره مقدم , مهین پالیزیان , فرشته رونده , پریناز محمد زاده رسایی , گیتا مجاور

 

 

حاظرین در جلسه : 80 نفر