من حتی یک ریال هم نمی دهم !!

 

که بشود آن تکه سرب

 

که بشود یک قطره بنزین برای ماشین آهنی

 

که بشود بند آن پوتین سرباز اسرائیلی

 

که بشود ترکش در قلب کودک فلسطینی