هو (القرآن) حبل الله المتین و عروته الوثقی

قرآن ریسمان محکم الهی و رشته استوار و مطمئن او در میان بندگان است .(امام رضا علیه السلام)البحار جلد 17 صفحه 210

الکذب علی الله و علی رسوله من الکبار

دروغ بستن به خدا و رسول او از گناهان کبیره است .(امام صادق علیه السلام) الکافی جلد 2 صفحه 339

برسش:اگر در ماه مبارک رمضان آیه قرآن یا حدیث را به طور سهوی غلط بخواند تکلیف روزه اش چیست؟

باسخ:روزه اش باطل نمی شود ولی سعی کند قرآن یا حدیث را درست بخواند .

برسش:اگر کسی با کتابت ‘دروغی را به نبی اکرم یا امامان نسبت بدهد آیا روزه اش باطل می شود ؟

باسخ:آری روزه اش باطل می شود هر جند با نوشتار باشد .