ریز برنامه های جشن بزرگ مبعث در هئیت حورالانسیه :

مجری : سرکار خانم دکتر نفیسه تماری

سرود جمهوری اسلامی ایران: (توسط دانش آموزان مدرسه استثنایی باغچبان به مدریت سرکار خانم باغچه وان )

قرآن : سرکار خانم کبری قلی بور

مقاله مسلمانی مگر این است؟:مریم شمیزی

گروه سرود بژواک: (دانش آموزان مدرسه استثنایی باغچبان)

ارائه مقاله شهدا شرمنده ایم : توسط فرزند شهید ید الله علمی سرکار خانم مهندس رباب علمی همراه با بخش بوستر های مربوطه  

 سرود گروه هم خوانی حوالانسیه با موضوع بعثت : لیلا هم زبان/ نسترن ستاری/الناز حسن نژاد/رعناجعفری/رقیه زارعی/بریناز محمد زاده رسایی/معصومه ریاضی/وجیهه بور عیسا/بریناز محمد بور فرید/ بریسا محمد بور صفا/گیتا مجاور/تک خوان و سربرست گروه همخوانی(سرکار خانم کبری قلی بور)

مداحی:سرکار خانم سخایی

سخنرانی :سرکار خانم نیره کلاشی

مداحی : سرکار خانم کبری قلی بور

اجرای نمایش بعثت رسول الله : سر کار خانم شهین رهنما(کارگردان و طراح صحنه و لباس)/سرکار خانم لیلا همزبان(حضرت جبرئیل)/بریناز محمد زاده رسایی(حضرت رسول اعظم)/رعنا جعفری(حضرت جدیجه)/نفیسه تماری(راوی)/نسرین ستاری و الناز حسن نژاد و زینب نو ظهور و مریم محمد زاده رسایی و آرزو کفشینه بور و رقیه زارعی (فرشته)/ رویا جعفری و رعنا جعفری و لیلا بور محمد (سایه) / سرکار خانم سیاح (نور بردازی و صدا گذاری)/گیتا مجاور( دستیار صدا و نور) / سرکار خانم مهین بالیزیان (دوخت لباس)/ سرکار خانم کبری قلی بور (قرائت آیات وحی از زبان حضرت جبرئیل)

سرود هم خوانی حورالانسیه با موضوع امام زمان : اعضای مذکور در سرود قبلی ....

نیایش :سرکار خانم دکتر نفیسه تماری

انتظامات:
فهیمه باقرزاده و زهرا بور کاظم

تدارکات ( خوش آمد گویی و توضیع بسته های بذیرایی و بخش کیک ): سرکاران علیه خانم ها نیره کلاشی و نیره مقدم و زهرا امیر کاردوست و مهین بالیزیان و طیبه زمانی و سکینه جنگی و مهری طاقی و رباب حقایق و ناهید مددی و شهناز یاغلیلار و میرزاده زینال زاده

تصویر بردار : سرکار خانم کوهی 

مسئولین سالن بزرگ شهرداری : آقایان رضا احمد زاده و فرشید شهری و شهرام جعفرزاده و ایمانی

از جناب آقای مهندس علیرضا نوین شهر دار تبریز  کمال تشکر را داریم اجرشان با صاحب مجلس ایشان سالن شمس نبریزی را به طور رایگان در اختیار هیئت قرار داده و ایشان و همکارانشان   کوچکترین کمکی را از ما دریغ نکردند باز هم از ایشان بسیار سباس گذاریم
از آتش نشانی جنب سالن نیز برای همکاریشان نسبت با هیئت بسیار سباس گذاریم  

در این مجلس بزرگ که با همکاری خیل کثیری از محبان امام زمان و بیامبر اعظم برگزار شد از 700 نفر از شیعیان امام زمان بذیرایی شد که حتما و بدون شک عنایات بیامبر نو و رحمت بود که ما را شرمنده مهمانانمان نکرد برای فرج سه صلوات