به مناسبت مبعث رسول مهر و عطوفت هیئت حورالانسیه برگزار می کند

مکان:  تبریز بشت باغ گلستان جنب آتش نشانی تالار شمس تبریزی

زمان: 29 خرداد 91 ساعت 4 بعد از ظهر

حضور گرمتان مایه ی مباهات ماست