بسم الله الرحمن الرحیم

بقیه خطبه شماره 27

جلسه سوم                                     8/12/90

وَ هُوَ  = و آن                                لِباسُ التَّقوی = لباس تقوی است           

وَ دِرِعُ اللّهِ = و زره خدایی است           اَلحَصینهُ = نگه دارنده

وَ جُنَّتُه = و سپر الهی است                 اَلوَثیقَه = مورد اطمینان         

فَمَن تَرَکَهُ = هر کس آنرا ترک کند          رَغبَهً عَنهُ = از راه اعراض و بی میلی       

اَلبَسَهُ اللّهُ  = می پوشاند او را خداوند       ثُوبَ الذُّلِ = لباس ذلت

وَ شَمِلَهُ البَلاءِ = و احاطه می کند او را بلا وَدیثَ = ورام می شود

بالصِّغارِ = با حقارت                        وَ القَماءِ = و ذلت

وَ ضُرِبَ = و زده میشود                    عَلی قَلبِهِ = بر قلبش

بالاشِهاب = کم عقلی و بی توجهی


9- مجاهدان پاسداران حدود خداوندی هستند

حدود خداوندی آن اصول و قوانین الهی هستند که انسان شدن بدون عمل به آنها امکانپذیر نیست این حدود در قرآن و سنت و عقول سلیم و وجدان های پاک اولاد آدم با فروغ لایزالی می درخشند نمونه ای از این حدود بقرار زیر است :

1- راستگویی 2- احترام حیات آدمیان در هر محیط و هرگونه شرایط 3- محاسبه دقیق در مسائل اقتصادی که قوام حیات طبیعی است . کسی که در دنیا سهل انگار است در مسائل معنوی هم کورکورانه عمل می کند.

وَ مَن کانَ فی هذِهِ اَعمی فَهُوَ فیِ الاخِرهِ اَعمی وَ اَضَلَّ سبیلاً      

سوره الاسراء آیه 72

( هر کس دراین زندگانی دنیا کور است ، او در عالم آخرت نابیناتر و گمراه تر است )

4- مراعات حتمی حقوق مردم و هیچ چیز با ارزش را از هیچ کسی منحرف نسازید )                 ( ارزشها را ناقص نکنید ) ( با فریب دادن مردم ، اشیاء با ارزش آنانرا بی ارزش نکنید )

این یکی از حدود الهی است هر کس از این حدود تجاوز نماید ستمکار است و سرنوشتی جز عذاب الهی ندارد .

پس با این تفاسیر معلوم می گردد که جهاد در راه خدا آدمکشی و خونریزی نیست بلکه جهاد عبارتست از کندن خارها و سایر موانع جاده کاروانیان بشریت برای حرکت به مقصد تکامل

هیچ عقیده و ایده ایرا نمی توان با لبه شمشیر به سطوح روان آدمیان تحمیل نمود آیا صد میلیون مسلمان در اندونزی با شمشیر مسلمان شده اند ؟ آیا بیش از سی میلیون مسلمان در چین توسط کدام جنگ مسلمان شده اند ؟ وقتی مغول حمله کرد آیا مسلمانان و همه اقوام و ملل را تارو مار نکرد ؟ و جوامع اسلامی را به خاک و خون کشید پس این مسلمانان از کجا بوجود آمدند ؟

اصولاً جهاد فی سبیل الله به معنای راه خداست که حتی ذبح یک جاندار ناچیز را بدون نام او برای خوردن گوشتش تحریم می کند و سفر برای شکار به عنوان تفریح و لهو و لعب را معصیت میداند و خداوندی که کشتن یک انسان را بدون داشتن جرمی مانند کشتن تمامی انسانها می داند .

خداوندی که کمترین تعدی به حقوق دیگران را استکبار و سلطه طلبی می داند آیا با اینهمه ممنوعیت ها جهاد را برای کشتن تجویز می نماید اگر برای انگیزه جهاد تنها آیه زیر را در نظر بگیریم کفایت می کند .

تِلکَ الَّدارُ الاخِرُّه نَجعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدونَ عُلُوَّاً فی اَلارضِ وَ لا فَساداً وَ العاقِبَهُ لِلمُتَّقین  

سوره قصص آیه 83

آن خانه آخرت را برای کسانی که قرار می دهیم که در روی زمین سلطه طلبی و فساد نمی خواهند عاقبت ( سعادتمندانه ) از آن مردم باتقوا است .