مدارس راهنمایی و دبیرستان جامعه تعلیمات اسلامی (بخوانید انجمن حجتیه) در شهرستانها

 

اردبیل (راهنمایی  و دبیرستان پسرانه جعفری اسلامی)

بابل (راهنمایی  و دبیرستان پسرانه اسلامی انصاریه)

دامغان ( راهنمایی و دبیرستان دخترانه اسلامی تزکیه)

تبریز (راهنمایی و دبیرستان دخترانه هاشمیه)

یزد ( راهنمایی و دبیرستان پسرانه و دخترانه واحد شهید چمران)

یزد – صفائیه (راهنمایی و دبیرستان پسرانه و دخترانه واحد پاسداران)

یزد – مهریز(راهنمایی دخترانه و پسرانه واحد مهریز) (دبیرستان پسرانه واحد مهریز )
همدان (راهنمایی دخترانه علمی)


مدارس راهنمایی و دبیرستان جامعه تعلیمات اسلامی(بخوانید انجمن حجتیه) در تهران


راهنمایی و دبیرستان پسرانه جعفری اسلامی منطقه 12

راهنمایی و دبیرستان پسرانه احمدیه اسلامی منطقه 7

راهنمایی و دبیرستان پسرانه محبان الحسین منطقه 12

راهنمایی دخترانه فردوس منطقه 11

راهنمایی و دبیرستان دخترانه رضویه منطقه 1

راهنمایی و دبیرستان دخترانه الغدیر منطقه 12

دبیرستان پسرانه کمال منطقه 8

دبیرستان دوشیزگان اسلامی منطقه11

دبیرستان دخترانه مکتب الزهرا منطقه 12

دبیرستان دخترانه نرگس منطقه 11

مدرسه علمیه خواهران الغدیر منطقه 12

 

از تمام اولیاء محترم که دغدغه تعیین محل تحصیل مذهبی برای فرزندان خود دارند تقاضا می شود قبل از گزینش مدارس منسوب به انجمن منحرف حجتیه اطلاعات کافی از این انجمن کسب کرده و با آگاهی تمام به مدارس مذکور مراجعه کنند چون در این مدارس بعد از مدت مدیدی بخشی از محصلان را گزینش کرده و از ساده لوحی برخی سوء استفاده کرده و آن ها را به مجالس خود دعوت می کنند و افکار منحرف خود را به خرد آن ها می دهند و قابل ذکر است که در این مراسم تمام سخن از قرآن و ائمه و ... است وافراد بی اطلاع بدون مشاهده کوچکترین انحرافی شیفته آن ها می شود ولی در مواقع ضروری که ملت و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نیاز به کمک و پشتیبانی و سرباز انقلابی دارد از افراد خود دعوت به سکوت و انزوا گزینی  می کنند اگر آرزو دارید فرزندی متدین و مقید به موازین انقلاب و وطن دوست و پشتیبان ولایت فقیه و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی داشته باشید در این آشفته بازار حق و باطل آخر الزمان از مدارس حجتیه جدا دوری کنید 

راه های کسب اطلاع از افکار و اهداف انجمن : کتاب انجمن حجتیه نوشته حجه السلام اولیاء نسب / برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف هر صبح جمعه ساعت 8 و نیم /