امام خامنه ای خطاب به متفکرین اسلامی: هدف نهایی را باید تمدن اسلامی بر پایه دین و علم و اخلاق قرار داد. (بیداری اسلامی 26/6/90)