( البته من در مورد مسائل لیبى نگرانم. در لیبى، سیاست غرب، سیاست بسیار رذیلانه و موذیانه‌اى است. اینها از قیام مردم سوءاستفاده کردند. براى آنها، ماندن و جا پا باز کردن در لیبى خیلى مهم است. اولاً مسئله‌ى نفت لیبى است که برایشان مهم است، ثانیاً فضاى وسیع این کشور است که میتوانند در جاهاى مختلفش پایگاه بزنند، ثالثاً اشراف بر کشور مصر و کشور تونس؛ دو تا کشور انقلابى. در شرق لیبى مصر است، در غرب لیبى تونس است؛ علاوه بر اینکه از آنجا میتوانند بر سودان و بر الجزائر و بر همه‌ى کشورهاى این منطقه مسلط باشند. میخواهند آنجا جاپا محکم کنند. میخواهند زیرساختهاى این کشور را ویران کنند تا بعد اگر راه‌هاى دیگر ممکن نشد، از این طریق خودشان را در لیبى تثبیت کنند. الان دارند زیرساختها را ویران میکنند. به اسم حمایت از مردم، جاده‌ها ویران میشود؛ پالایشگاه‌ها ویران میشود؛ مختصر کارخانجاتى که دارند، ویران میشود. باید اینها ساخته بشود. مردم لیبى خودشان این توانائى را ندارند؛ اینها به بهانه‌ى ساختن، آنجا مى‌آیند. من از مسئله‌ى لیبى نگرانم.

 پروردگارا! مردم لیبى را نجات بده؛ مردم یمن را نجات بده؛ مردم بحرین را نجات بده؛ مردم منطقه و مسلمانان منطقه را روزبه‌روز بیدارتر و استوارتر بفرما. پروردگارا! ما را مشمول رضایت خودت قرار بده. از آنچه کردیم، از آنچه گفتیم، از آنچه شنیدیم، راضى باش و آن را از ما قبول بفرما. پروردگارا! قلب مقدس ولى‌عصر را از ما راضى و خشنود کن. زندگى ما و مرگ ما را براى اسلام و در راه اسلام قرار بده.

    والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته) امام خامنه ای 17/5/90

 

انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی

این تحلیل در مورد لیبی مربوط به یک سیاست مدار و کارشناس معمولی نیست مربوط به سخنان نفر اول جهان اسلام است که دل هر انقلابی را به درد می آورد . معلوم نیست بر لیبی چه خواهد گذشت ولی در اینکه دعا سرنوشت را عوض می کند شک نیست ..........

خدایا به حق شب ها و روزهای ماه پر برکتت
خدایا به حق شهید این ماه مبارک

خدایا به حق پنج تن آل عبا

خدایا به حق چهارده معصومت ......... لیبی را هر چه زود تر از بحران نجات ده و جهان اسلام را از شماتت نجات ده  خدایا انقلابات منطقه را به ظهور منجیت منتهی کن با اضمحلال استکبار جهانی انقلابیون تمام عالم را دل شاد کن خدایا ما کوچکتر از آنیم که از تو تقاضا کنیم و تو به ما عطا کنی اما به حق برترین بندگانت جهان اسلام را سرافراز کن از خواننده این متن تقاضا می کنیم برای رهایی مردم لیبی از بحران 3 صلوات بفرستید