حلول ماه مبارک رجب را بر تمام مسلمین تبریک عرض می کنیم آمدن ماه رجب باز شدن درهای رحمت الهی است

یکی از این مرحمت های خداوندی زخمی شدن علی عبدالله صالح دیکتاتور ظالم و قاتل یمن است که بر تمام آزادگان جهان عرضه شد و همه را به سور نشاند امیدواریم این زخم به قدری کاری باشد که این مفسد فی الارض را به درک واصل کند و دوستان شیطانی او را نیز به قعر جهنم برساند و جهان را از ابر ظالمان پاک کند الهم عجل لولیک الفرج