به نام الله

 

 

نام هیئت :حورالانسیه                              نام مسئول هیئت: سرکار خانم کلاشی

 

 

 

تاریخ برنامه:25/11/89                         نام سخنران و موضوع سخنرانی:

 

 

سرکار خانم زهرا امیر کاردوست (سوره انعام آیات37الی 40) حجت الاسلام عالی (وظایف زنان و احکام)

 

تعداد شرکت کنندگان :250 نفر

 

 

حاضرین شورای هیئت مذهبی: خانم ها (نیره مقدم. مهین پالیزیان. پریناز محمد زاده رسایی. زهرا پور کاظم. سمیرا عرفانی. حمیده کریمی. فرشته رونده. گیتا مجاور)