تفسیر خطبه 33 نهج البلاغه  

جلسه اول

مکان فعلی جلسات: تبریز , کوی فیروز , کوچه رعنا .............برچم هیئت حورالانسیه

زمان: 3 الی 5 بعد الظهر هر دوشنبه


ادامه مطلب ...