حالا مدام بعضیا بگن شماها زیادی گیر میدید,به جای تجلیل از قهرمانیا ازشون خرده می گیرین,مته رو خشخاشید ,الکی بیله می کنید و منفی بافید و از این حرفا ........

خب خدا وکیلی ,خداییش خودتون قضاوت کنید آقای مهرداد کرم زاده قهرمان واقعیه یا اونایی که معرفه حضوره..... بهش افتخار می کنیم که بوزه عروس خانمو به خاک مالیدن ایشون و جو نگرفتتشون. این نشان از ایمان درونیه.......