تفسیر ادامه خطبه 34 نهج البلاغه امیرالمونین

 

جلسه دوم .............

مکان جلسات فعلی هیئت: تبریز , کوی فیروز , کوچه رعنا , برچم هیئت حورالانسیه

زمان : 3 الی 5 بعدالظهر هر دوشنبه  


ادامه مطلب ...