مراسم احیا شب های قدر در هیئت حورالانسیه:

شب نوزدهم و بیست و یکم:تبریز خیابان راه آهن جنب هتل دریا کوی شقایق منزل سرکار  خانم برزگر

شب بیست و سوم : خیابان نصف راه کوی سوم اردیبهشت کوچه میلاد بلاک 20 منزل سرکار خانم شیرزاد

سخنران : سرکار خانم نیره کلاشی

مداح : سرکار خانم اکبری