هئیت حورالانسیه به مناسبت اعیاد شعبانیه مراسم باشکوهی به شرح زیر برگزار کرد:

تلاوت قرآن :خانم کبری قلی بور

مداحی:خانم ها حاجیه مسلمی و کبری قلی بور

گروه سرود:زهرا بور کاظم ,زهرا صدیق,بریناز محمد زاده رسایی,فرشته رونده,گیتا مجاور

دکلمه:مریم محمد زاده رسایی

سخنرانی با موضوعیت سیره اخلاقی امام حسین ,حضرت ابوالفضل,امام سجاد(ع):سرکار خانم زهرا امیر کاردوست

قابل ذکر است این مراسم در مکان جلسات هفتگی برگزار شد (تبریز - خیابان راه آهن اول دامپزشکی کوچه شهید حمدی منزل سرکار خانم طیبه زمانی )و بزیرایی